The Sense Khaokho
รีสอร์ทที่บอกความเป็นคุณ

News & Promotions

 

PRoMOTION

 
 
ฟรีเสต็กสำหรับลูกค้าที่เข้าพัก  สเต็กฟรีสำหรับลูกค้าที่เข้าพักในเดือนเกิด เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ขณะที่ Check-in รับฟรีสเต็ก ท่านสามารถเลือกได้ทุกประเภทของสเต็กในเมนูของ S2 Steak House

ฟรีเสต็กสำหรับลูกค้าที่เข้าพัก

สเต็กฟรีสำหรับลูกค้าที่เข้าพักในเดือนเกิด เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ขณะที่ Check-in รับฟรีสเต็ก ท่านสามารถเลือกได้ทุกประเภทของสเต็กในเมนูของ S2 Steak House

ราคาพิเศษเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2019  ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าพักช่วงเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2019 เป็นราคาพิเศษที่ไม่รวมวันหยุดยาว และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ สำรองห้องพักได้   ที่นี่

ราคาพิเศษเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2019

ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าพักช่วงเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2019 เป็นราคาพิเศษที่ไม่รวมวันหยุดยาว และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ สำรองห้องพักได้ ที่นี่